Πολλοί χρήστες φούρνου μικροκυμάτων ανοίγουν την πόρτα ενώ λειτουργεί. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι σχεδιασμένος να σταματά να ακτινοβολεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό γίνεται με τη χρήση δύο διακοπτών (για λόγους ασφαλείας) σε σειρά για να σταματήσει η ακτινοβολία. Αλλά αν και οι δύο διακόπτες βραχυκυκλώσουν το αποτέλεσμα θα είναι η ακτινοβολία να εκτεθεί σε μας με τον κίνδυνο να μας τυφλώσει. Οι διακόπτες είναι πιο πιθανό να χαλάσουν εάν χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτό γίνεται κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα χωρίς να περιμένουμε να σταματήσει πρώτα η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Αν θέλουμε να σταματήσουμε το φούρνο μικροκυμάτων θα πρέπει να σταματήσει πρώτα και στη συνέχεια να ανοίξουμε την πόρτα.